Студентски столове и общежития ЕАД

  • Информация за изпълнен договор

    Информация за изпълнен договор номер 15 от 07/03/2013 за Доставка на хранителни продукти на едро, необходими за студентските столове на Студентски столове и общежития ЕАД в град Шумен.:

    14.06.2016 г.