Студентски столове и общежития ЕАД

Номер на договора: 27 и 28 от 19.09.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 01287-2014-0002


Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на "Студентски столове и общежития"ЕАД по трета обособена позиция за недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен.

Договор 27 е предсрочно прекратен:

Договор 28 е предсрочно прекратен:

06.11.2014г.