Студентски столове и общежития ЕАД

Обществена поръчка № 9028308

Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София


01287 - 2014 - 0001 ( Възложена )

Предоставяне на специализирани юридически услуги на „Студентски столове и общежития“ ЕАД

 • Агенция по обществени поръчки

 • Решение:

  27.01.2014 г.


  Информация за сключен договор:

  07.02.2014 г.


  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП):

  26.03.2018 г.