Студентски столове и общежития ЕАД

Обществена поръчка № 9032413

Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - Шумен


Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и контрол на достъп в студентски общежития - блок № 2 и блок № 3 в "ССО" ЕАД - клон - Шумен

Публична покана:

Документация:

01.08.2014г.