Студентски столове и общежития ЕАД

  • 09.07.2020г.

    Заповед за Актуализиране на Вътрешни правила за реда за управление на цикъла на обществените поръчки

    Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

    Приложения към настоящите правила