Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2018 - 0001

  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, НАХОДЯЩИ СЕ В КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

 • Агенция по обществени поръчки • 16.07.2018г.

  Обявление 857320 от 16.07.2018г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка:

  Решение 857318 от 16.07.2018г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка:

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2018 16:00

  Съобщение:


  20.08.2018г.

  Протокол №1 от заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите :


  12.09.2018г.

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения:


  20.09.2018г.

  Протокол №2 от заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите :


  20.09.2018г.

  Протокол №3 от заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите :


  20.09.2018г.

  Доклад на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите :


  20.09.2018г.

  Решение № 74 / 18.09.2018 г. за определяне на изпълнители:


  02.11.2018г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА :


  02.11.2018г.

  Договор №45 по Първа Обособена Позиция в град София.:

  08.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №45 по Първа Обособена Позиция в град София. :


  02.11.2018г.

  Договор №49 по Пета Обособена Позиция в град Русе.:

  08.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №49 по Пета Обособена Позиция в град Русе. :


  02.11.2018г.

  Договор №47 по Седма Обособена Позиция в град Стара Загора.:

  08.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №47 по Седма Обособена Позиция в град Стара Загора. :


  02.11.2018г.

  Договор №44 по Осма Обособена Позиция в град Ямбол.:

  11.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №44 по Осма Обособена Позиция в град Ямбол. :


  02.11.2018г.

  Договор №48 по Девета Обособена Позиция в град Хасково.:

  08.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №48 по Девета Обособена Позиция в град Хасково. :


  02.11.2018г.

  Договор №46 по Десета Обособена Позиция в град Шумен.:

  08.02.2022г.

  ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор №46 по Десета Обособена Позиция в град Шумен. :