Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287-2017-0002

  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (815497) от 16.11.2017г.

  РЕШЕНИЕ ПО Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП ЗА "ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗНАЛИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ, ПОСРЕДСТВОМ КАРТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2018г. ДО 31.12.2020г.

 • Агенция по обществени поръчки

 • 16.11.2017г.

  Решение номер 343 от дата 16.11.2017 г.:


  08.12.2017г.

  Обявление за възложена поръчка.:

  Договор :


  13.12.2017г.

  Борсов Договор :


  09.02.2021г.

  Обявление за приключване на договор №21 за Обществена поръчка: