Студентски столове и общежития ЕАД


 • Търгове и Конкурси:.


 • 21.06.2024г.

  Протокол на комисията по разглеждане и оценка на офертите за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, гр.София за 2024г.:


  19.06.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на Търговски обект ( склад-офис ) в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход Б на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :


  04.06.2024г.

  Покана за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, гр.София за 2024 г.:


  17.05.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи - покривни площи, за срок от три години на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Габрово :


  13.05.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи за срок от три години на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Габрово :


  10.05.2024г.

  Обявление за провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти части от недвижим имот за срок от три години на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Ямбол :


  29.04.2024г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддване за отдаване под наем за срок от три години на части от недвижим имот, на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Шумен:


  08.04.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на Търговски обект в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход Б на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :


  22.02.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на Търговски обект (бивша Джумая) в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход А на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :


  05.02.2024г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на Търговски обекти в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход А,Б на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :


  14.12.2023г.

  Протокол на комисията за разглеждане и оценка на офертите за избор на обслужваща кредитна институция на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :

  24.11.2023г.

  Обявление за провеждане на търгове за отдаване под наем на части от недвижим имот на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр. Ямбол, в Студентско общежитие №2,Ж.К."Диана",блок 14:


  21.11.2023г.

  Покана за подаване на оферти за избор на обслужваща кредитна институция на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД :


  09.10.2023г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр. Русе, в Студентско общежитие №4:


  03.10.2023г.

  Обявление за конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София:

 • https://mon.bg/bg/100870

 • 27.09.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за длъжноста вътрешен одитор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София:


  11.09.2023г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр. Русе, в Студентско общежитие №4:


  17.08.2023г.

  Обявление за провеждане на търг с явно наддване за отдаване под наем на търговски площи на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Велико Търново:


  15.08.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговски обекти в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход А,Б,В на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - гр. София:


  13.07.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив - Търговски обект - Бюфет , на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - гр. Пловдив::


  13.07.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив - Търговски обект - Склад , на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - гр. Пловдив::


  04.07.2023г.

  Протокол на комисията за разглеждане и оценка на офертите за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, гр.София за 2023 г.:


  04.07.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговски обект в гр.София, Район Студентски, Блок 58, вход В на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - гр. София:


  03.07.2023г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот в Студентско общежитие №2 на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Шумен:


  22.06.2023г.

  Покана за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, гр.София за 2023 г.:


  09.06.2023г.

  Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ за монтиране на кафе-автомат в Студентско общежитие Бл.2 на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Велико Търново:


  09.03.2023г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив, СО"Чайка"1:


  01.03.2023г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон Русе, ул.Студентска №8-А:


  09.02.2023г.

  Обявление за конкурс за избор на двама членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София:

 • https://mon.bg/bg/100870

 • 28.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Хасково:


  17.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив:


  14.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговски обект, в гр. София, ж.к.Студентски град, Блок58, Вход А:


  14.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговски обект, в гр. София, ж.к.Студентски град, Блок58, Вход А:


  14.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговски обект, в гр. София, ж.к.Студентски град, Блок58, Вход Б:


  09.11.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Велико Търново, Стол 2:


  19.09.2022г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, Складово помещение , на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон Русе:


  08.09.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив:


  30.08.2022г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, Складово помещение , на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон Русе:


  09.08.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Обект Склад – офис,в гр. София, ж.к.Студентски град, Блок58, Вход Б:


  28.06.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Обект Склад – офис,в гр. София, ж.к.Студентски град, ул.„Атанас Манчев“ № 6:


  05.07.2022г.

  Протокол на комисията за Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, град София за 2022г.:


  23.06.2022г.

  Покана за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД, град София за 2022г.:


  01.06.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от дълготраен актив в сградата на Студентско Общежитие №3 "Сирмани", на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон Габрово:


  25.05.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив:


  18.05.2022г.

  Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив - движима вещ на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр. Стара Загора:


  04.05.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от дълготраен материален актив в сградите на Студентско Общежитие блок №1 "Гарата", блок №2 "Баждар" и блок №3 на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон Габрово:


  21.04.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от дълготраен материален актив в Стол №6 на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив:


  11.04.2022г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив на "Студентски Столове и Общежития" ЕАД - клон гр.Пловдив:


  11.04.2022г.

  Обявление за провеждане на Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот Кафе-Бар "Импулс","Студентски Столове и Общежития" ЕАД клон гр.Русе, ул.Студентска №8-А :


  24.03.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обекти Ресторант в гр. София , Студентски град, бл.58Б и бл.58В :


  10.03.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от покривна площ за Мобилна станция в "Студентски Столове и Общежития" ЕАД клон гр.Стара Загора:


  10.03.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на място за Вендинг автомат за кафе в "Студентски Столове и Общежития" ЕАД клон гр.Стара Загора:


  10.03.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на място за Вендинг автомат за храни в "Студентски Столове и Общежития" ЕАД клон гр.Стара Загора:


  21.02.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект Бърза Закуска в гр. София , Студентски град, бл.58Б :


  10.02.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски обекти в гр. София , Студентски град, бл.58 :


  08.02.2022г.

  Обявление за провеждане на Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  08.02.2022г.

  Обявление за провеждане на Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  10.01.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект Студентски Стол №147 в гр. София , Студентски град :


  07.01.2022г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от дълготраен актив в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  30.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски обекти в гр. София , Студентски град, бл.58 :


  15.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение за спорта дейност в "ССО" ЕАД - клон Пловдив :


  15.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговси обект - Склад в "ССО" ЕАД - клон Пловдив :


  05.11.2021г.

  Обявление за провеждане на търг в "ССО" ЕАД - клон Русе :


  04.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  22.10.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  05.10.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски обекти в гр. София , Студентски град, бл.58 :


  17.09.2021г.

  Обявление 1 : "Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване на части от недвижим имот, обособени в обект с обща площ 31.5 кв.м. в студентско общежитие блок 2, клон Шумен:

  Обявление 2 : "Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване на части от недвижим имот, обособени в обект с обща площ 32 кв.м. в студентско общежитие блок 2, клон Шумен:


  13.09.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 3 броя нежилищни помещения в Студентско общежитие блок №1 клон Велико Търново :


  02.07.2021г.

  ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ ЗА 2021г.:


  17.06.2021г.

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ ЗА 2021г.:


  26.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект в гр. София , Студентски град, бл.58 , Вх.В :


  25.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект "Студентски клуб" град Шумен :


  19.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Помещение в Студентски блок №1 - "Гарата" в град Габрово :


  19.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Свободна Открита Площ на Студентско общежитие №2 "Баждар" и Студентско общежитие №3 "Сирмани" в град Габрово :


  23.04.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект в гр. София , Студентски град, бл.58 , Вх.Б :


  30.03.2021г.

  Обявление за откриване процедура за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж в поземлен имот в гр.Ахтопол :


  21.01.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект , бл.58 , Вх.А в гр. София :


  11.12.2020г.

  Заповед за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на обект Бърза Закуска, бл.58 , Вх.Б в гр. София :


  01.12.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на обекти в гр. София :


  01.12.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "вътрешен одитор" в "Студентски столове и общежития" ЕАД :

  Заявление за участие в конкурс за длъжността "вътрешен одитор" в "Студентски столове и общежития" ЕАД :

  Декларация :


  13.11.2020г.

  Съобщение за удължаване на срока за избор на кредитни институции :

  29.10.2020г.

  Покана за подаване на оферти за избор на кредитни институции :

  25.11.2020г.

  Протокол на комисията за избор на кредитни институции :


  08.10.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в гр.Ямбол :


  05.10.2020г.

  Конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния

  финансов отчет за 2020г. на „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ.:


  25.09.2020г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект в гр.Велико Търново :


  27.08.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем за обекти в гр.Пловдив :


  15.07.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем за обекти в гр.София :


  18.06.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Русе :


  22.05.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Ямбол :


  18.05.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Шумен :