Студентски столове и общежития ЕАД


 • Търгове и Конкурси:.

 • 30.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски обекти в гр. София , Студентски град, бл.58 :


  15.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение за спорта дейност в "ССО" ЕАД - клон Пловдив :


  15.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Търговси обект - Склад в "ССО" ЕАД - клон Пловдив :


  05.11.2021г.

  Обявление за провеждане на търг в "ССО" ЕАД - клон Русе :


  04.11.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  22.10.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс в "ССО" ЕАД клон Габрово :


  05.10.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски обекти в гр. София , Студентски град, бл.58 :


  17.09.2021г.

  Обявление 1 : "Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване на части от недвижим имот, обособени в обект с обща площ 31.5 кв.м. в студентско общежитие блок 2, клон Шумен:

  Обявление 2 : "Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване на части от недвижим имот, обособени в обект с обща площ 32 кв.м. в студентско общежитие блок 2, клон Шумен:


  13.09.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 3 броя нежилищни помещения в Студентско общежитие блок №1 клон Велико Търново :


  02.07.2021г.

  ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ ЗА 2021г.:


  17.06.2021г.

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ ЗА 2021г.:


  26.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект в гр. София , Студентски град, бл.58 , Вх.В :


  25.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект "Студентски клуб" град Шумен :


  19.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Помещение в Студентски блок №1 - "Гарата" в град Габрово :


  19.05.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Свободна Открита Площ на Студентско общежитие №2 "Баждар" и Студентско общежитие №3 "Сирмани" в град Габрово :


  23.04.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект в гр. София , Студентски град, бл.58 , Вх.Б :


  30.03.2021г.

  Обявление за откриване процедура за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж в поземлен имот в гр.Ахтопол :


  21.01.2021г.

  Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект , бл.58 , Вх.А в гр. София :


  11.12.2020г.

  Заповед за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на обект Бърза Закуска, бл.58 , Вх.Б в гр. София :


  01.12.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем на обекти в гр. София :


  01.12.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "вътрешен одитор" в "Студентски столове и общежития" ЕАД :

  Заявление за участие в конкурс за длъжността "вътрешен одитор" в "Студентски столове и общежития" ЕАД :

  Декларация :


  13.11.2020г.

  Съобщение за удължаване на срока за избор на кредитни институции :

  29.10.2020г.

  Покана за подаване на оферти за избор на кредитни институции :

  25.11.2020г.

  Протокол на комисията за избор на кредитни институции :


  08.10.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в гр.Ямбол :


  05.10.2020г.

  Конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния

  финансов отчет за 2020г. на „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ГР.СОФИЯ.:


  25.09.2020г.

  Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект в гр.Велико Търново :


  27.08.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем за обекти в гр.Пловдив :


  15.07.2020г.

  Обявление за провеждане на конкурси за отдаване под наем за обекти в гр.София :


  18.06.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Русе :


  22.05.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Ямбол :


  18.05.2020г.

  Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект в клон гр.Шумен :