Студентски столове и общежития ЕАД

Обществена поръчка № 9028308

Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София


Подмяна на абонатни станции и вертикални щрангове на В и К инсталации на блок 58, кв. „Студентски град“, гр. София

Публична покана:

Документация:

Отговор разяснение:

15.04.2014 г.