Студентски столове и общежития ЕАД

Студентско общежитие "Гарата"

град Габрово Галерия

 

Адрес: гр.Габрово, ул.”Брянска” № 31

Управител ССО ЕАД Габрово Телефон: 066/800 631, Факс.: 066/806 336

Главен счетоводител: 066/800 632

Деловодство и Личен състав: 066/800 634

Каса: 066/808 673

Касиер-домакин Блок 1: 066/800 635

email: sso_gabrovo@abv.bg

Капацитетът на общежитието е 51 бр. стаи или общо 103 бр. легла;

За повече информация: http://sso-gb.com/


Студентско общежитие „Баждар”

град Габрово Галерия

 

Адрес: гр.Габрово, ул.”Хаджи Димитър” № 45

Касиер-домакин Блок 2: 066/806 236

Капацитетът му е 52 бр. стаи или общо 156 бр. легла;

За повече информация: http://sso-gb.com/Студентско общежитие „Сирмани”

град Габрово Галерия

 

Адрес: гр.Габрово, ул.”Студентска” № 70

Касиер-домакин Блок 3: 066/804 675

Капацитетът му е 205 бр. стаи или общо 602 бр. легла;

За повече информация: http://sso-gb.com/Студентско общежитие „Трендафила”

град Габрово Галерия

 

Адрес: гр.Габрово, ул.”Лазурна” № 1

Касиер-домакин Блок 4: 066/804 356

Капацитета му е 63 бр. стаи или общо 172 бр. легла;

За повече информация: http://sso-gb.com/