Студентски столове и общежития ЕАД

  • Заповед за утвърждаване Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД

    20.09.2016г.:


    Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД

    10.08.2016г.: