Студентски столове и общежития ЕАД

 • ПОРЪЧКА по чл.20,ал.3 от ЗОП

  от 03.02.2020г.

  „ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ,ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

  ЗА НУЖДИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД ,

  ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “


  Обява №.18 за Обществена Поръчка по Чл.20, Ал.3 от ЗОП:

  Документация:

  Техническа спецификация и образци:

  Отговор на въпрос 1:

  Отговор на въпрос 2:

  Отговор на въпрос 3:

  Краен Срок за подаване на офертите: 14.02.2020 г. Час: 16:00 часа


  17.02.2020г.

  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за доставка на хигиенни материали:


  Краен Срок за получаване на офертите: 20/02/2020 г. Час: 16:00 часа

  Отваряне на офертите: 21/02/2020 г. Час: 10:00 часа


  02.03.2020г.

  Протокол №1 от заседанието на Комисията назначена за разглеждане,

  оценяване и класиране на подадените оферти за избор на доставчик :


  31.03.2020г.

  Протокол №2 от заседанието на Комисията назначена за разглеждане,

  оценяване и класиране на подадените оферти за избор на доставчик :


  Протокол №2A от заседанието на Комисията назначена за разглеждане,

  оценяване и класиране на подадените оферти за избор на доставчик :


  Протокол №3 от заседанието на Комисията назначена за разглеждане,

  оценяване и класиране на подадените оферти за избор на доставчик :


  Протокол №3A от заседанието на Комисията назначена за разглеждане,

  оценяване и класиране на подадените оферти за избор на доставчик :


  27.04.2020г.

  Решение за определяне на изпълнител :


  14.05.2020г.

  Решение № 44 за прекратяване на Процедурата за избор на доставчик на обществена поръчка :

  Съобщение за прекратяване на процедура по избор на доставчик:


  27.05.2020г.

  Договор №74 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Първа Обособена Позиция - за обект в град София:


  27.05.2020г.

  Договор №75 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Втора Обособена Позиция - за обект в град Велико Търново:


  27.05.2020г.

  Договор №76 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Четвърта Обособена Позиция - за обект в град Пловдив:


  27.05.2020г.

  Договор №77 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Трета Обособена Позиция - за обект в град Габрово:


  27.05.2020г.

  Договор №78 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Десета Обособена Позиция - за обект в град Шумен:


  27.05.2020г.

  Договор №79 за възлагане на обществена поръчка за доставка на хигиенни материали,

  по Девета Обособена Позиция - за обект в град Хасково:


  20.01.2022г.

  Обявление за приключени изпълнени договори в срок по поръчка по чл.20,ал.3 за доставка на хигиенни материали: