Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287-2016-0001

  Открита процедура от 08.04.2016г.

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

  ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД , ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2016 16:00

 • Агенция по обществени поръчки

 • 07.12.2017 г. Информация за изпълнен договор №:45 от 10.08.2016:


  12.09.2016г.

  Договор за доставка на Електрическа енергия:


  14.07.2016г.

  Протокол № 3 от заседанието на комисията:

  Решение № 78 / 14.07.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител:


  05.07.2016г.

  Протокол № 2 от заседанието на комисията:

  Писмо до участниците:


  23.06.2016г.

  Протокол № 1 от заседанието на комисията:

  Писмо до участниците:


  08.04.2016г.

  Обявление 726613 от 08.04.2016г.:

  Решение 726602 от 08.04.2016г.:

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2016 16:00