Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2015 - 0003 ( Прекратена )

  Доставки и монтаж на обзавеждане (мебели)

  необходими за студентските общежития в клоновете на дружеството в градовете,

  София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Шумен, Русе

 • Агенция по обществени поръчки

 • 12.02.2016г. Решение №17 за прекратяване на ЗОП за доставка на мебели:


  02.11.2015 г. Протокол № 2 от заседание на комисията по ЗОП за доставка на мебели

  Решение

  Протокол

  Приложение


  06.10.2015г. Съобщение за промяна на часа за отваряне на ценовите оферти по ЗОП за доставка на мебели

  06.10.2015г.:


  05.10.2015г. Съобщение за отваряне на офертите по ЗОП за доставка на мебели

  05.10.2015г.:


  14.09.2015 г. Протокол № 1 от заседание на комисията по ЗОП за доставка на мебели

  Писмо до участниците

  Протокол № 1


  21.07.2015 г. Решение 678313 от 21.07.2015г.:

  Обявление 678319 от 21.07.2015г.:

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2015 г. / 16:00 часа