Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2015 - 0002

  "Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете:

  София, Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол по осем обособени позиции:

  1. " МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА ";

  2. " МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ";

  3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ";

  4. " БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ ";

  5. " ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ";

  6. " ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ";

  7. " НАПИТКИ " ;

  8. " ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ".

 • Агенция по обществени поръчки

 • 30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 37 ПО ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 38 ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 42 ПО ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 39 ПО ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 40 ПО ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 43 ПО ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 41 ПО СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  30.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № 44 ПО ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ


  13.05.2016г. Обявление за слючени договори от № 37 до № 44 по ЗОП за доставка на хранителни продукти


  09.11.2015г. Решение № 100 / 06.11.2015г за класиране на участниците и избор на изпълнители по ЗОП за доставка на хранителни продукти


  09.11.2015г. Протокол № 2 от заседание на комисията по ЗОП за доставка на хранителни продукти


  12.10.2015г. Съобщение за отваряне на офертите по ЗОП за доставка на хранителни продукти


  28.09.2015 г. Протокол № 1 от заседание на комисията по ЗОП за доставка на хранителни продукти

  Писмо до участниците


  13.08.2015 г. Отговор на запитване по документацията за храните


  14.07.2015 г. Отговор на запитване по документацията за храните


  08.07.2015 г. Отговор на запитване по документацията за храните


  06.08.2015г. Решение за промяна (ID 681181):

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2015 / 16:00 часа


  10.06.2015г. Решение за промяна (ID 671097) :

  10.06.2015г. Променена документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 / 16:00 часа


  27.05.2015г. Решение за откриване на процедура(ID 668900):

  27.05.2015г. Обявление за поръчка(ID 668897):

  Документация:

  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.07.2015 / 16:00 часа