Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2015 - 0001 (Отменена)

  "Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете:

  София, Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол по осем обособени позиции:

  1. " МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА";

  2. " МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ";

  3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ";

  4. " БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";

  5. " ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ";

  6. " ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";

  7. " НАПИТКИ",

  8. " ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".

 • Агенция по обществени поръчки

 • Решение 646242 от 02.02.2015г.:


  Обявление 646322 от 02.02.2015г.:


  Документация:


  Разяснения от 12.02.2015г.:


  Решение 648718 от 16.02.2015г. за промяна на документацията:


  Променена Документация:


  Отговор на въпроси от 17.02.2015г.:


  Работен файл за даване на ценово предложение и Приложения:


  Отговор на въпроси от 23.03.2015г.:


  Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2015 / 16:00 часа