Студентски столове и общежития ЕАД

 • 01287 - 2014 - 0002 ( Възложена )

  Рамково Споразумение за Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, по 3 обособени позиции:

  1. Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен;

  2. Недвижими имоти, находящи се на територията на Югоизточния район за планиране;

  3. Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен

 • Агенция по обществени поръчки

 • 23.01.2019 г. Информация за изпълнен договор №:23 от 17.05.2018:


  03.10.2018 г. Информация за изпълнен договор №:24 от 03.07.2018:


  04.07.2018г. Сключен договор №:24 по рамково споразумение за строителство в недвижими имоти,

  използвани за осъществяване на основния предмет на дейност за обект Студентско общежитие "Чайка 2" клон Пловдив:


  14.06.2018г. Решение №42 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в Студентско общежитие "Чайка 2" клон Пловдив:

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти по изпратена покана от Възложителя изх.№127/01.06.2018 г. по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в Студентско общежитие "Чайка 2" клон Пловдив:


  12.06.2018г. Сключен договор по рамково споразумение за строителство в недвижими имоти,

  използвани за осъществяване на основния предмет на дейност за обект СО блок 4 сектор В в клон Русе:


  01.06.2018 г. Покана за подаване на оферта по рамково споразумение за строително-ремонтни работи по обособена позиция №3 - Студентско общежитие "Чайка 2" клон Пловдив :

  Количествена сметка за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект Студентско общежитие "Чайка 2" клон Пловдив:


  23.04.2018г. Решение №26 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти по изпратена покана от Възложителя изх.№96/13.04.2018 г. по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе


  13.04.2018 г. Покана за подаване на оферта за сключване на конкретен договор по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе:

  Количествена сметка за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект СО блок 4 сектор В:


  29.03.2018г. Решение №20 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти до потенциалните изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе


  15.03.2018 г. Покана за подаване на оферта по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Русе:

  Количествена сметка за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект СО блок 4 сектор В:


  26.06.2017 г. Информация за изпълнен договор №:48 от 01.02.2017:


  20.02.2017г. Сключен договор №:48 по рамково споразумение за строителство в недвижими имоти,

  използвани за осъществяване на основния предмет на дейност в клон Велико Търново


  20.02.2017г. Сключен договор №:47 по рамково споразумение за строителство в недвижими имоти,

  използвани за осъществяване на основния предмет на дейност в клон Пловдив


  05.01.2017г. Решение №5 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Ямбол

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти до потенциалните изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Ямбол


  05.01.2017г. Решение №4 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Пловдив

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти до потенциалните изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Пловдив


  05.01.2017г. Решение №3 за класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Велико Търново

  Протокол от работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на подадените оферти до потенциалните изпълнители по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Велико Търново


  13.12.2016г. Покана за подаване на оферта по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Пловдив


  13.12.2016г. Покана за подаване на оферта по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Ямбол


  13.12.2016г. Покана за подаване на оферта по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Велико Търново


  22.04.2016г.Информация за извършени плащания месец Март 2016г.:


  21.03.2016г.Информация за извършени плащания месец Февруари 2016г.:


  22.02.2016г.Информация за извършени плащания месец Януари 2016г.:


  17.02.2016г. Обявление за сключен договор №:36 по рамково споразумение за строителство в недвижими имоти,

  използвани за осъществяване на основния предмет на дейност в клон Пловдив


  15.02.2016 г. Информация за изпълнен договор номер 35 от 08.09.2015:


  21.01.2016г. Решение за класиране №9 / по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Пловдив


  21.01.2016г. Протокол за разглеждане на оферти по рамково споразумение за строително-ремонтни работи в клон Пловдив


  06.01.2016г.Информация за извършени плащания месец Декември 2015г.:


  23.12.2015г. Информация за извършени плащания месец Ноември 2015г.:


  12.11.2015 г. Информация за извършени плащания месец Октомври 2015г.:


  02.11.2015 г. Информация за изпълнен договор номер 34 от 13.08.2015:


  22.10.2015 г. Информация за извършени плащания месец Септември 2015г.:


  06.10.2015 г. Обявление за сключен договор по рамково споразумение за ремонт на обекти в клон Пловдив:


  28.09.2015 г. Информация за извършени плащания месец Август 2015г.:


  23.09.2015 г. Информация за изпълнен договор номер 33 от 05.06.2015:


  23.09.2015 г. Информация за изпълнен договор номер 32 от 05.06.2015:


  14.09.2015 г. Информация за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение с БОРД ЕООД

  Обявление за възложена поръчка договор №:34


  06.08.2015г.: Информация за извършени плащания месец Юли 2015г.:


  21.07.2015 г. Информация за изпълнен договор номер 31 от 26.03.2015:


  10.06.2015 г.Информация за изпълнен договор номер 30 от 26.01.2015:


  10.06.2015 г. Информация за изпълнен договор номер 29 от 26.01.2015:


  05.06.2015г. Договор за извършване на ремонт на студентски общежития в Пловдив

  Договор № 33:


  05.06.2015г. Договор за извършване на ремонт на студентски общежития и стол в Шумен

  Договор № 32:


  20.05.2015г. Рамково споразумение по

  Обособена позиция 1. Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен за обекти в гр. Шумен

  Протокол от 14.05.2015г.на комисията за разглеждане, оценяване и класиране :

  Решение №51:


  20.05.2015г. Рамково споразумение по

  Обособена позиция 3. Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен. - обекти в клон гр.Пловдив

  Протокол от 14.05.2015г.на комисията за разглеждане, оценяване и класиране:

  Решение №50:


  02.04.2015 г. Информация за извършени плащания месец Април:


  26.03.2015 г. Договор за извършване на ремонтна дейност №31:


  06.03.2015 г. Информация за извършени плащания месец Март:


  06.11.2014 г. Договор 28:


  06.11.2014 г. Договор 27 :