Студентски столове и общежития ЕАД

Студентски стол № 1

град Велико Търново Галерия

 

Адрес: ул. “Теодосий Търновски” № 2

Работно време: 11,30 – 14,00 ч.

Wi-Fi и кабелна телевизия /безплатни/

Домакин: 062/ 629 911

За повече информация: http://sso-vt.com//

Примерно меню:


Студентски стол № 2

град Велико Търново Галерия

 

Адрес: ул. “Васил Левски” № 27

Работно време: 11,30 – 14,00 ч.

Wi-Fi и кабелна телевизия /безплатни/

Домакин: 062 62 97 66

За повече информация: http://sso-vt.com//

Примерно меню:


Студентски стол № 3

град Велико Търново Галерия

 

Адрес: ул. “ Георги Козаров” № 1

Работно време: 11,30 – 14,00 ч.

Wi-Fi и кабелна телевизия /безплатни/

Домакин: 062 60 17 78

За повече информация: http://sso-vt.com//

Примерно меню: