Студентски столове и общежития ЕАД

Стол 1

град Ямбол Галерия

 

Адрес: Работно време: понеделник – петък: 08,00 – 14,00 ч.

Тел: 046/ 66 94 52

Предлагат се закуски под формата на топли сандвичи и тостери

Примерно меню: